Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2014

makaronezz
Za wiele wycierpiałam, za długo lizałam rany, żeby ktokolwiek mi mówił, jak mam żyć.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadaisies daisies
makaronezz
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
makaronezz
Tęskniłem za tobą tak długo, aż w końcu mi się zdarzyłaś. Po prostu – obudziłem się pewnego ranka i miejsce obok mnie było nareszcie zajęte. Początkowo wydawało mi się, że sobie ciebie wymyśliłem. Umysły stęsknione nie różnią się od chorych - potrafią wymyślać niestworzone historie, mój mógł wymyślić ciebie. Ale nie pytam go o to. Nawet jeśli jesteś przeze mnie wymyślona, to i tak nie pozwolę ci odejść
— adamczyk
Reposted fromsfeter sfeter viadaisies daisies
makaronezz
"Nic nie jes tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby w odległości paru cetymetrów to akt absolutnej ufności".
— Jonathan Carroll - Skradziony kościół
Reposted fromSabela Sabela viadaisies daisies
makaronezz
0296 a796 500
Reposted fromrol rol viadaisies daisies
makaronezz

- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów? 
- Wszystko. 
- Mnie? 
- Także. 
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.

— Hłasko
Reposted fromMuppet Muppet viadaisies daisies

December 27 2014

makaronezz

Prawdziwa miłość - to rozmowa, która trwa całe życie.

— Bridget Asher "Pożyczona miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle

December 25 2014

makaronezz
makaronezz
...jest jeden rodzaj alkoholu, który zajmuje w naszych sercach miejsce szczególne: WINO.
— Świat według zołzy
Reposted frombambalam bambalam viawishyouwerehere wishyouwerehere
makaronezz
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viadaisies daisies
makaronezz
9883 9679
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadaisies daisies
makaronezz
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
Reposted fromorchis orchis viadaisies daisies
makaronezz
5710 8d2d
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viadaisies daisies
makaronezz
"Nie chciałabym nigdy być zależna od mężczyzny. Wolę czuć się samodzielna, wiedzieć, że moje życie zależy ode mnie. Wtedy nie ma lęku ‘co będzie gdy on mnie zostawi’. Bo wiem, że dam sobie radę. Mężczyzna powinien być dla mnie wsparciem, a nie oparciem".
— Katarzyna Zielońska
Reposted fromSabela Sabela viadaisies daisies
makaronezz
5816 b6e7
Reposted fromwetryagain wetryagain viadaisies daisies
makaronezz
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viadaisies daisies
makaronezz
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viadaisies daisies
makaronezz
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons
Reposted fromgitarowaaaA gitarowaaaA viadaisies daisies
makaronezz
9767 e2f2
Reposted fromkatalama katalama viadaisies daisies
makaronezz
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl